Drottning Margareta tillerkänner riddaren Nils Sva [...]

Drottning Margareta tillerkänner riddaren Nils Svarte Skåning den jord i Västergötland som numera avlidne Sabel (van Helpten) och hans hustru Kristina såsom rikets fiender förverkat.