Påven Innocentius VII tillåter nuntien ärkebiskop [...]

Påven Innocentius VII tillåter nuntien ärkebiskop Nicolaus i Siponto (Manfredonia) att med samma rätt som påvens mindre penitentiarie meddela avlösning åt 100 personer.