You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Den engelska studentnationen i Paris dels beslutar [...]

Den engelska studentnationen i Paris dels beslutar att reparera (skarakollegiets) hus Ad imaginem nostre Domine för nationens och magister Jacobus' skulder till detsamma, varjämte även (pedellen) Bomundus skulle bidra med en summa, dels godkänner räkenskaperna för (linköpingskollegiets) hus Ad cornu cervi, vilka avgivits av magister Guillelmus Bloc, som bebodde detsamma.