Hansestäderna utlyser ett möte nästkommande pingst [...]

Hansestäderna utlyser ett möte nästkommande pingst i Skanör, för att bilägga tvisten mellan tyska ordens högmästare och drottning Margareta rörande Gotland och Visby samt avsänder skrivelser i samma ärende till drottningen och hennes råd.