Ingeborg Mikaelsdotter intygar att Olof Jönsson i [...]

Ingeborg Mikaelsdotter intygar att Olof Jönsson i Munsö tillöst sig de gårdar i Rinkeby och Söderby på Lovö som hennes man Henning Kannomberg erhållit i pant av Folke Karlsson för penningar som denne upplånat till betalning av ett silverbälte.