Domprosten i Lund magister Trued (Tygesen Pust) up [...]

Domprosten i Lund magister Trued (Tygesen Pust) upprättar sitt testamente; till det altare han låtit uppföra i S:t Lars' kyrka i Lund, vid vilket han väljer sin gravplats, anslår han allt sitt gods med lös och fast egendom i østre othørslef, som han köpt av prästen Alle, samt sina tre gårdar i rasryth i Espinge socken med lös och fast egendom och specificerar hur avkastningen av dessa gods och går…