You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Priorn Vilhelm och konventet av augustinerorden i [...]

Priorn Vilhelm och konventet av augustinerorden i Paris kungör att de på dennes begäran till strängnäskaniken Ysarus för vidare befordran till hans trakter skänkt några av benen efter Jodilia, Kristina och Ymma samt Basilias kropp, vilka samtliga tillhör de 11.000 jungfrurna, vilkas kvarlevor utfärdarnas medbroder Johannes, kallad Nouelan, grävt upp i Köln på platsen, där de påstods ha lidit marty…