You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gutars och tyskars borgmästare och rådmän samt men [...]

Gutars och tyskars borgmästare och rådmän samt menigheten i Visby med löfte till Sveriges kung om erläggande till kungens eller hans arvingars fogde i Kalmar av en bot om 2.000 mark lödigt silver i gutnisk vikt och 500 mark silver i gängse mynt enligt bifogad betalningsplan för vidare befordran, eftersom de begått en oförätt mot kungen i det att de omgivit sin stad med murar och angripit lantbefol…