Biskop Anund i Strängnäs rörande en tvist mellan b [...]

Biskop Anund i Strängnäs rörande en tvist mellan biskoparna i Uppsala och Strängnäs om gränserna mellan deras respektive stift i Stockholm; kyrkan i Uppsala har gjort anspråk på en ö i Stockholm samt den nyuppförda stadsdelen på Södermalm (Åsön), och Anund intygar och försäkrar nu i närvaro av biskoparna B(engt) i Linköping, P(eter) i Västerås och J(ohannes) i Åbo, ärkedjäknen Johannes och dompros…