Påven Nicolaus (IV) till priorinnan och konventet [...]

Påven Nicolaus (IV) till priorinnan och konventet av cisterciensorden i Fogdö-Vårfruberga, Strängnäs stift, med tillstånd att utkräva, mottaga och behålla fast och lös egendom, som lagligen skulle ha tillfallit nunnorna, om de förblivit världsliga personer, med undantag av förläningar.