Sven Sunesson upprättar sitt testamente; till sina [...]

Sven Sunesson upprättar sitt testamente; till sina sockenkyrkor i markem (Markim) och Karlungskirkiu testamenterar han 4 mark penningar, till kaplanerna i desamma 3 mark och till klockarna i desamma 1/2 mark, till predikarbröderna i Sigtuna, hos vilka han väljer sin gravplats, 6 örtugland i byn (gården?) Rotasetri i ørbohulm, till kyrkan i Uppsala 5 öresland i byn (gården?) Berbü i Markims socken,…