Anders (Jakobsson) i Lärketorp (i Högby socken), h [...]

Anders (Jakobsson) i Lärketorp (i Högby socken), häradshövding i Göstrings härad, utfärdar på rätt tingsdag på tinget i Hogstad fasta på 1 attung jord i Mjärdevi (i Hogstads socken), som Ingeborg Larsdotter med hus och alla tillagor skänkt till Eskilstuna kloster. Tretton fastar uppräknas.