You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Pliva Rimactan

Letak za Plivu. Površina je boje papira, tisak je crno-bijeli. Središnji prikaz s naslovne stranice je kvadrat unutar kojeg se nalazi manji središnji kvadrat s koncentričnom crnom kružnicom i manjim krugom i četiri strelice koje se nalaze na dijagonalama kvadrata i pokazuju prema središtu kruga. Ostatak kvadrata sastavljen je od različitih crno bijelih uzoraka i dva trokuta postavljena na dijagona…