ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 8ης ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΗΣ 03/07/1945 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟ