Sculptorul Rodin/Croquis d'amateur

overall description: Reprezentându-l pe sculptorul Rodin, cu trăsături aproape caricaturale, lucrarea este de o valoare deosebită, atât prin plasticitatea, cât și prin caracterul de unicat (nu se cunoaște opera artistei un alt exemplar/variantă). Titlu și semnătura pe plintă, în stânga personajului, prin incizie: Croquis d'amateur/C.Claudel.