You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Pieris brassicae_samiec_spod

[PL]: Bionomia. Motyl pojawia w dwóch pokoleniach 1/V–2/VI i 1/VII–1/IX. Czasami pojedyncze osobniki spotykane są jeszcze w początku X. Środowisko. Pola, łąki, sady, tereny ruderalne, a także skraje lasów, zręby i polany.Rozmieszczenie geograficzne. Zasięg gatunku obejmuje zachodnią część Palearktyki po Azję Centralną. Na południu znany z północnej Afryki a na północy...(Pełen opis dos…