Ordenstecken, Riddare med stora korset, Svärdsorden.

Bröstdekoration för riddare med stora korset av Svärdsorden, för person som tidigare är kommendör av Svärdsorden, serafimerriddare eller kommendör av alla Kungl.Maj:ts orden enligt 1788-1798 års statuter, för riddare med stora korset, 1 kl. enligt 1814-1844-1902 års statuter.

Svärd broderat med silvertråd, -lan, -buljonger och -paljetter samt på kaveln skuggning av svart silke (?). Baksidan täckt…