Sabel av turkisk typ, kilij, 1500-tal. Fästet möjligen tillverkat av Gillis Coyet, Stockholm

Fäste av stål, spiralformig, framåt inrullad, kantig kappa, fyrkantiga parerstänger med nedåtböjda, spiralformigt inrullade ändar, rektangulärt kryss med nedåtsvängt mittparti. Kappa, kryss och parerstänger täckta av guldplåt med senrenässansdekor i svart, blå, grön och vit emalj. På vardera sidan parerstängerna två gröna och tre röda stenar, avdeckt fattning av guld. På kappans bredsidor tre grön…