Hederssabel för sjöofficer, Stockholm 1814-1815.

Fäste av förgylld mässing, bestående av mittskena - parerstänger i form av ankare samt sammanhängande kappa och handbygel i form av en reliefornerad delfin, gapande över kaveln, delfinens kropp (utgörande handbygeln) vriden ett varv, dess stjärt med en nit fastsatt i främre parerstången (ankarflyet), dess lägg infälld utmed kavelns mitt och dess armar utgår såsom snett uppåtriktade parerstänger m…