Silvermedalj till Karl XIV Johans minne, Sverige, 7,5 storleken.

Åtsida: Karl XIV Johan, halsbild, profil h, omskrift nertill: "MDCCCXIII MDCCCLIV".

Frånsida: Karl XIV Johans ryttarstaty vid Slussen, Stockholm, i avskärning nertill text: "DEN IV NOVEMBER // MDCCCLIV".