Liggdyna

LIGGDYNA (luftkrans) Av rött gummi. Rund, platt. Till synes av två mot varandra lagda hälfter med utsidan pressad i moarémönster. I ytterkanten på ett ställe ett cylindriskt rör med pumpventil och beslag av förnicklad mässing. Diameter: 39,5 cm Dyna: bredd: 13 cm Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl hos Aktiebolaget Stille-Werner, Stockholm.