Neritina Ualanensis Lesson

Provins: Mollusker. Ordning: Prosobranchia. Underordning: Diotocardia. Familj: Neritidae. 1 exemplar. Gåva till Wilhelmina Kempe under 1850-talets senare hälft från hennes föräldrar.