Plan över Hôtel de Lauzun et de Guitry, med förslag om stallarnas placering, Versailles. Tre monterade flikar med alternativa planer för ett parti t.h.

Motivkategori: Arkitektur, profanarkitektur, slott, palats och herrgårdar, ekonomibyggnader Plats: Versailles, Frankrike Övrigt: Jfr NMH CC 3220. Påskrift: "maison de mr lauzun et de guitri a versail" Verso: Skisser till recto  Påskrifter: maison de mr lauzun et de guitri a versail [längst ner med brunt bläck, samtida påskrift] ; Plan de rezdechauszé [på flik mittpå ritningen, till höger, med graf…