Elevation av entréfasaden till kyrkan Sainte Marie de la Visitation, Paris

Motivkategori: Arkitektur, sakralarkitektur, kyrkor Plats: Paris, Frankrike