Gustav III with the Armlet of Freedom

  

Lovisa Ulrika-fresken. Studie till Gustav III-gestalten
Nidbild av Gustav III som fisk
Nidbild av Gustav III som fågel
Svindersvik. Stora salen i paviljongen som uppfördes av hovmarskalkinnan De Geer på 1780-t…