Vinjett eller dörröverstycke. Basunblåsande änglar flankerande ett L i spegelmonogram med kunglig krona

Plats: Frankrike