You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Läse- och lärobok för nybegynnare i folkskolor

Läsebok. (R33eb). (L579)

Läse- och lärobok för nybegynnare i folkskolor. Till befrämjande af en samtidig och öfverensstämmande skol- och hemundervisning. Utgifven af direktionen i sällskapet för folkundervisningens befrämjande. Sednare kursen. 13 e omarb. uppl.

Stockholm 1868.