Dining Room Interior with Renia Embroidering by the Window

W latach 1905-1912 Wojciech Weiss tworzy obrazy zaliczane do „okresu białego”, w których odnaleźć można zarówno wpływy sztuki Japonii, jak też malarstwa nabistów. Artysta rozjaśnia paletę barwną, a kompozycje prześwielone blaskiem zyskują silny wyraz emocjonalny i dekoracyjny. W kompozycjach powstałych w domu w Kalwarii Weiss zawarł symboliczny obraz szczęścia rodzinnego. Artysta przed…