Baltijos kelio nuotraukų kolekcija

Fotografo rokiškėno Petro Prascieniaus, dalyvavusio Baltijos kelyje, nuotraukos. Nuotraukose matyti ir kryžiaus Baltijos keliui atminti statymas.