En DUI aktivitet, læsning for piger og drenge

A DUI activity, reading for girls and boys

Stammer fra scrapbogen over udstillingen Fritidsbarnet 1938

Unknown
Salm 16
Salm 62
Unknown