Fotografija. Poetas K. Binkis su žmona

Kazys Binkis su žmona Sofija. Apie 1930–1934 m.