Moterys valtyje (kairėje sėdi Kazė Vaitkienė). Alytus, 1935 metai