Glaspositief uit de fotoreportages van Piatus Wantz (Serie B: Het gewone volk: schippers, arbeiders; Serie B1: Transportmiddelen, ambachtslui, lokale gebruiken)

Glaspositief uit de fotoreportages van Piatus Wantz (Serie B: Het gewone volk: schippers, …
Glaspositief uit de fotoreportages van Piatus Wantz (Serie B: Het gewone volk: schippers, …
Glaspositief uit de fotoreportages van Piatus Wantz (Serie B: Het gewone volk: schippers, …
Glaspositief uit de fotoreportages van Piatus Wantz (Serie B: Het gewone volk: schippers, …