You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Dr. Bartók György, az erdélyi ref. egyházkerület új püspöke

Dunky fivérek fényképe után

"Az egyházkerületnek április 18-án báró Bánffy Dezső főgondnok elnöklete alatt tartott, igen népes rendkívüli közgyűlése tekintélyes többséggel dr. Bartók György szászvárosi lelkészt és kerületi főjegyzőt ültette a megüresedett püspöki székbe, melynek teendőit, mint helyettes püspök már közel négy hónap óta végezte kiváló buzgalommal, szakértelemmel és tapintattal." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. év…