You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Jeruzsálemből - A görögök lábmosási szertartása a szent sir temploma előtt

Visszaemlékezés Jeruzsálemre. ... Nem hallgathatom el azt az üzelmet sem, melyet a görög papok a nép ámítására és erszényeik javára a szent sír kápolnájában húsvét szombatján elkövetnek, midőn az állítólag égből alászálló tüzet a sir kápolnájának két oldalán levő nyilásokon az összesereglett hivőknek nagy zajjal kidobálják. A patriárkha maga zárkózik el a szent sír kápolnájában s ott hosszas szert…