Oficio de José Sandino Miranda, intendente de rendas da Coruña, no que ordena a todos os alcades e administradores de rendas que recaden todo o atrasado por culpa da sublevación e ás xuntas periciais que aceleren a formación dos padróns da riqueza territorial

Alcance y contenido: . Minuta