You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Oficio da Comisión Provincial de Santiago á Xunta Superior co que lle remite o do inspector de provisións, Jacobo Álvarez, sobre denegación de racións ao comandante xeneral da provincia, Manuel Mascareñas.

Alcance y contenido: Inclúe:
-Decreto marxinal da Xunta Superior que ordena que o subinspector debe facer cumprir a Real Orde pola que se negan racións de campaña a todas as tropas que non estean ao fronte do inimigo.- 1812-02-25. Minuta
-Nota de que se oficiou co comandante xeneral o día 28.-[s.d.]
-Relación que fai Jacobo Álvarez de la Peña do diñeiro que percibiron os corpos que se describen se…