You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Oficio da Comisión Provincial de Santiago á Xunta Superior no que lle comunica todos os esforzos levados a cabo para reunir a cantidade do anticipo preciso para enviar a Lugo

Alcance y contenido: Inclúe:
-Dilixencia da [Xunta Superior] na que ordena que se lle conteste aprobando todo o que propón.- 1812-02-01. [A Coruña]
-Oficio da Xunta Superior á Comisión Provincial de Santiago comunicándolle a súa aprobación das medidas que está tomando para a reunión e remisión a Lugo do anticipo de 500 mil reais.- 1812-02-03. Minuta.