You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Oficio polo que o presidente da Comisión Provincial de Ourense, Marcos Antonio Bonifaz, comunica á Xunta Superior que non se puido cumprir a orde do 19 de novembro de socorrer cos caudais da Depositaría de rendas á 3ª División da Puebla de Sanabria porque a Intendencia ordenou que as existencias se empregasen noutras urxencias.

Alcance y contenido: Acompañan catro copias e un orixinal doutros tantos oficios intercambiados pola Comisión con outras autoridades sobre o asunto. Corre unida a minuta do oficio de contestación da Xunta Superior.