Pura Vázquez e Carmen Conde no claustro do Mosteiro de Santa Clara de Allariz

Alcance y contenido: Plano 3/4 de Carmen Conde e Pura Vázquez, xuntas no claustro do mosteiro de Santa Clara de Allariz. Inscrición ms. no reverso: "Esta con Carmen, ampliada, para que se vexa millor. Foi na primaveira, o final dela, cando ela e Amanda me viñeron a visitar a Ourense. Eu estaba facendo un mes de reposo absoluto, pero erguinme e fun con elas de excursión a Allariz. Estamos na Abadía…