An Exact Draught of the Bay and Harbour of Vigo [Material cartográfico] ]

No tít. menciónase a obra de P. Rapin de Thoyras sobre a historia de Inglaterra, da que se fixeron distintas edicións