You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kring folkerøystingane i 1905

Noreg gjekk ut av unionen med Sverige i 1905. I samband med denne storpolitiske hendinga, vart det halde to folkerøystingar i Noreg. Folket vart i august kalla til valurnene for å seie "ja" eller "nei" til unionsbrotet, og ved ei folkerøysting i november skulle ein røyste over kva styringssett landet no skulle ha. Av ulike årsaker hadde ikkje alle røysteføre moglegheit til å møte på valdagane, og …