You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bldet viser et båthus på Skansen i Åsnes kommune cirka 8

Bldet viser et båthus på Skansen i Åsnes kommune cirka 8,5 kilometer fra kommunesenteret Flisa. Båthuset er fotografert fra nordøst. Båthuset har en grunnflate på cirka 117 kvadratmeter (13m x 9m). Taket er tekket med bølgeblikkplater som er preget av rust på utsiden. Det er montert to dobbeltdører i langveggen mot øst og ei dobbeltdør i gavlveggen mot nord. Dørene har en bredde på cirka 2,5 meter. I forkant av bildet vises fylkesvei 206 (Kaptein Dreyers veg). Grusveien til venstre fører ned til Kjellåsdammen i Flisaelva. Dammen ligger cirka 1,3 kilometer fra båthuset. I bildet ses for øvrig deler av bebyggelsen og landskapet i nærområdet til båthuset.


Glomma fellesfløtingsforening brukte huset til lagring av båter og annet utstyr til fløting i elva Flisa. Fløtinga opphørte i 1985. Det antas at det kan ha vært lagret om lag 20 båter i huset. Huset var således båtlager for flere båter enn de som ble brukt av fløterne som holdt til ved Kjellåsdammen. Etter nedleggelsen av fløtinga ble båthuset solgt til Jørgen Bråtebekken (1927-2012) som eide grunnen der båthuset stod oppført. Det var trolig Jørgens far, Kristian Bråtebekken (f.1895), som gav fellesfløtningen mulighet til å bygge opp et båthus på eiendommen Bråtebekken (Gnr. 37, bnr. 2) som han var eier av. Både Kristian Bråtebekken og sønnen Jørgen deltok i fløtinga. Etter at fløtinga opphørte, var det planer om å bygge opp et fløtermuseum i tilknytning til miljøet ved Kjelåsdammen. Flytting av båthuset ned til dammen inngikk i disse planene. Prosjektet ble aldri realisert. Jørgen Bråtebekken kjøpte båthuset av Glomma fellesfløtingsforening noen år etter fløtingas opphør.

Extended information