You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Styvet asketre i (Fraxinus excelsior) i Grautaberget

Styvet asketre i (Fraxinus excelsior) i Grautaberget, ovenfor garden Tveit i Kvam herad i Hardanger i Hordaland. Treet står på et engareal, som ikke later til å ha vært slått på en del år. Askelauv var høgt verdsatt som dyrefôr. J. Byrkjeland fra Kvam har gjengitt følgende regle om dette nettopp den kommunen der dette fotografiet er tatt:


Ask gjer kyri rask,


almen gjør,


raunen før,


selja svelter,


vier velter.


En informant fra Voss sier følgende om lauvinga:


"Fôrlauv vart helst hausta på den måten at greinene vart avsaga (styvde) to-tre meter over bakken. Småkvist og lauv vart so brote av eller gjerne hogde av med lauvkniv (snidl) og lagde saman til kjerv. Desse vatr ihopbundne med ein bendel, som var ein turr kvist av hegg eller bjørk. Lauvkjervi reiste ein opp so ein fekk turka litt ute, men dei skulle helst ikkje vera for turre, for då brotna lauvet av heimkøyring. Det var helst på heimebø og slåttemark det vart lauva, for der var det lettast å koma til. So lenge det vart nytta ljå og ikkje maskiner i slåtten, var det ikkje så mykje til hinder at det stod nokon tre på slåttebøen."