You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fabrikkanlegget ved treforedlingsbedriften Saugbrugsforeningen i Halden

Fabrikkanlegget ved treforedlingsbedriften Saugbrugsforeningen i Halden. Selskapet ble etablert i 1859 som et aksjeselskap som skulle drive sagbruk ved fallene elva Tista. Virksomheten ble gradvis utvidet og modernisert, først med høvleri (1866), tresliperi (1888), cellulosefabrikk (1908) og papirfabrikk (1915), samt med kraftproduksjon (fra 1907). En kartongfabrikk kom til i 1951, og en ny magasinpapirfabrikk i perioden 1963-68. Etter at virksomheten i 1989 ble solgt til selskapet Norske Skogindustrier (i dagligtale «Norske Skog») ble det reist en moderne fabrikk ved Tista, noe som gjorde Saugbrugsforeningen til en av verdens største produsenter av SC-magasinpapir fra midten av 1990-åra. Virksomheten hadde da om lag 600 ansatte. Mesteparten av industribebyggelsen vi ser på dette bildet er fra denne siste utbyggingsfasen. Fotografiet er tatt fra berget på nordsida av Fredriksten festning.

Extended information