You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold

Tømmerslep i Skotsbergelva i Aremark kommune i Østfold. Dette er en cirka fire kilometer lang elvestrekning mellom Aremarksjøen (Ara) og Aspern. Etter oppdemminga og kanaliseringa av vassdraget med dammer og sluseanlegg i Stenselva ved Krappeto og Brekke ligger de to nevnte sjøene om lag på samme høyde (105 meter over havet). Skotsbergelva er følgelig et forholdsvis stilleflytende elveløp hvor det…