You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sluseport ved Brekke sluser i Stenselva i Haldenvassdraget

Sluseport ved Brekke sluser i Stenselva i Haldenvassdraget. Slusekamrene ved Brekke hadde glatte, betongstøpte sidevegger og en kanal i golvet med overliggende spalterister. Når slusekammeret skulle fylles med vann fra ovenforliggende kammer, ble det ført via omløpsrør som gikk forbi sluseporten og inn gjennom denne kanalen. Løsningen med omløpsrøret, kanalen og ristene skulle gi ei oppfylling av …