You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

"Rendalen Statsalmenning. Stenelven nedenfor Djupsjødam. Buskskjermer tilvenstre. Skogen paa begge Sider herjet av Brand i gamle Dager. Senere Kulvedhugst ..."

Buskeskjermer langs Steinelva nedenfor Djupsjødammen i Rendalen statsallmenning. Steinelva bærer sitt navn med rette, noe som vanskeliggjorde fløtinga her. I dette partiet er det foretatt elverensk ved at steiner i hovedløpet er lempet opp på breddene. For å forebygge at fløtingstømmeret skulle sette seg fast i steinblokkene langs bredden er det på venstre side av elveløpet stukket bjørketrær inn …