You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

"Fra A/S Lister Skoganlegg. Oversiktsbillede. Har i 18-aarsalderen mer enn betalt anleggsomkostningerne ved salg av tynningsvirke. (Fra brochyren "Skogplantning i Norge").""

Landskapsbilde fra sørlandsk skogområde dekt av tynt snølag. Steingjerde i forgrunnen. Dalsøkk der sideflatene delvis er beplantet. Hus i bakgrunnen.