You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

"Fra Kyrrefjordkomplekset. Lerken hugges ut, ødelagt av crichsonie."

Fjordlandskap ved Kyrrefjord i Farsund, sett fra høyt punkt i terrenget. I forgrunnen et nes med glissen furuskog der vi skimter en del vedstabler mellom trærne. Ifølge kartotekkortet skyldes dette at lerketrærne er hogd på grunn av en soppsjukdom. På motsatt side av vatnet et bakkete jordbrukslandskap med åker, eng, lauvskog og et par gardstun